XkldnamhaiXkldnhatban

XKLDNAMHAI Human Resources - tức Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam là đia chỉ xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín nhất miền Bắc Việt Nam. Bắt đầu từ những năm 2015, chúng tôi đă bước đầu triển khai lĩnh vực lao động xuất khẩu lao động ra quốc gia ngoài rèn luyện và làm việc. Lĩnh vực này đă nhanh chóng gặt hái có khả năng rất nhiều thành công và trở thành đi vào hoạt động chính của cty chúng tôi. Thời gian này, TTC tự hào là một trong những công ty vượt trội hơn hẳn các công ty khác cùng lĩnh vực tại Việt Nam trên lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty cổ phần TTC chúng tôi luôn cam kết mang tới cho người tham gia các đơn hàng đi Nhật HOT với thu nhập ổn định, ổn định; bay nhanh và điều kiện chung công tác tốt, đáp ứng có thể các yêu cầu từ phía người tham gia.

Dù mới triển khai từ năm 2015 nhưng tính đến bây giờ công ty cổ phần TTC đă phái cử hơn 30,000 thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản làm việc và trở thành 1 trong những doanh nghiệp xkld Nhật Bản uy tín nhất tại Việt Nam. bên cạnh đó, tổ chức TTC đă xây dựng được mối quan hệ mật thiết, bền chặt với gia tăng 95 nghiệp đoàn lớn tại Nhật Bản, qua đó đảm bảo có thể về số lượng cũng như chất lượng đơn hàng đi Nhật cho người lao động. Xem thêm về TTC Viet Nam tại https://xkldnamhai.com/cong-ty-co-phan-nhan-luc-ttc-viet-nam/

UserForm edit

FirstName xkldnamhai
LastName
Nick xkldnamhai
Título
Profissăo
Cidade
Site https://xkldnamhai.com/
Sobre Você Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2019 - 2022 Xem them tại https://xkldnamhai.com/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban/
Topic revision: r3 - 06 May 2019, XkldnamhaiXkldnhatban
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Raulwiki? Send feedback